Quý khách thanh toán theo số tài khoản sau: 

Chủ Tài Khoản :    Nguyễn Tiến Phái
Số Tài Khoản :      0907 853 968
Ngân Hàng :          Vietinbank

0907853968
0907853968
Messenger